බෞද්ධ වෙබ් ලිපිනයන් (Buddhist Links)

thripitakaya.org Thiripitakaya in Sinhala Unicode. බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ මාලාව යුනිකේතයට
The TIPITAKA - THE TIPITAKA in Sinhala,English & pali
The Buddhist - The Buddhist is the Premier Buddhist Television Channel in Sri Lanka and is dedicated primarily to the spreading of the sacred Teaching of the Supremely Enlightened Buddha and issues associated with spiritual matters.
jathakakatha.org This site contains 550 Buddhist Jataka Stories - Instructional stories of the Lord Buddha's past births. 550 ජාතකය
kukulpanesudassihimi.net පූජ්‍ය කුකුල්පනේ සුදස්සී ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් විවිධ ගුවන් විදුලි හා රූපවාහිනී මාධ්‍යයන් තුළින් දේශනා කරන ලද ධර්ම දේශනා සංස්කරණය කොට ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා ඇතුලත් කර ඇත.
Mahamevnawa.lk - Ven. Kiribathagoda Ganananda Theros Organization
www.bswa.org - ENGLISH – Talks by Ven. Ajhan Brhamavamso from Perth, Australia.
www.bhavanasociety.org - ENGLISH – Dhamma talks by Ven. Bhante Gunaratana Thera & Ven. Rahula Thera from the West Virginia meditation center.
www.sadaham.net - SINHALA - Good collection of buddhist documents & audio files.
www.dhammathreads.org - ENGLISH – Free distribution of Dhamma talks/CDs from the Forest Sangha tradition.
http://www.godwin-home-page.net - ENGLISH – Many valuable practical talks recorded by the late Mr. Godwin Samararatne.
www.rerukanemahanahimi.lk - Website of the most venerable Maha Nayaka Rerukane Chandawimala Thero Lived in Sri Laka.
www.nilambe-deshana.net - Website of Nilambe Meditation Centre near Kandy, has been guiding thousands of people from different backgrounds who come to Nilambe to practice meditation.
www.dhammavoice.lk - Website with good buddhist articals.
Bodhi Pooja Mobile App බෞද්ධයන් වශයෙන් අපි නිරන්තරයෙන් බෝධි පුජා, බණ, පිරිත්, ධාන ආදි පින් දහමි කටයුතු වල යෙදෙනවා, නමත් බොහෝ දෙනෙක්ට මේ අවස්ථාවන්හි දි කියනු ලබන ගාථා මත නැති කම හෝ දන්නේ නැති නිසාවෙන් බොහෝ අවස්ථාවන් වලදි අපහසුතාවයට පත්වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදි බෝධි පූජා ඇප් ඵක ඔබේ ජංගම දුරකථනයට ස්ථාපනය කරගැනීමෙන්, ඵම ගාථා ඉතාමත් පහසුවෙන්ම නිවැරැදි ලෙස බලාගෙන කියවන්න පුලුවන් විදිහට තමයි මේ බෝධි පූජා ඇප් ඵක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ...
  
සීවලී යන්ත්‍රය
 

 

Seevali Maha Rahathan Wahanse

Seevali Thero

Click to view large picture.
ඔබ සතු වටිනා පිරිත්, ධර්ම දේශනා සහ බෞද්ධ ලේඛන මෙහි පලකිරීමට අප වෙත එවන්න. sampathperera@hotmail.com

~සබ්බදානං ධම්මදානං ජිනාති~